INRET  architectural spaceplanning

&

design process • NO1


  PROFIL


  inret
  1. indret

   OM OS

   Om INRET

   INRET løser indretnings- og ombygningsopgaver for små og store erhvervsvirksomheder og har erfaring indenfor alle byggeriets faser og processer fra konceptudvikling til endelig aflevering.

   INRET blev etableret i 1990 og har i over 25 år skabt gode og funktionelle kontorer for danske og internationale virksomheder.

   INRET videreudvikler og eksperimentere, for til stadighed at kunne skabe fremtidens domicil og arbejdsplads.
    


   INRET - giver gerne et uforpligtende tilbud på en opgave.

  2. METODE

   indret

   Projektets 3 faser

   INRET arbejder med udgangspunkt i projektforløbets 3 faser, som er med til at sikrer den ønskede kvalitet, økonomi og tidshorisont.  
    
   INRET løser hver enkelt opgave i en tæt dialog med vores kunde og eksterne rådgivere for at sikre at koncept ideen justeres, raffineres og tydeliggøres i projektforløbet. 
    
   Erfaringen har vist os at den indledende behovsanalysen og udarbejdelse af konceptet ide er grundlaget for et godt resultat. En konstruktiv projektstyring og projektering er med til at virkeliggøre konceptet, og samtidig gøre økonomi og tidshorisonter overskuelig for alle involverede parter.

  3. indret

   FILOSOFI

   Filosofi


   INRET´s vision er at skabe smukke, funktionelle rum og attraktive indretninger for vores kunder.

   INRET har mennesket, virksomheden, arbejdsopgaven og lokationen i fokus for derved at optimere og skabe velfungerende arbejdspladser.

   Kontorarbejdspladsen er i konstant udvikling. Formålet er at designe rum for eksisterende og nye arbejdsformer hvor arbejdsglæden, sundheden og produktiviteten er i fokus.

   INRET´s mere end 20 års erfaring, kombineret med fortløbende research og nytænkning er med til at sikre et funktionelt og smukkere resultat.

  4. indret

   APPENDIX

   CSR

   Danida B2B projekt i Sydafrika.

   INRET har social ansvarlighed som et indarbejdet parameter, derfor har vi indgået et partnerskab med TOKA Designs i Jo’burg.

   INRET har fungeret som mentorer og projektudvikler for Polo Moretlo, den første Sydafrikansk sorte kvindelig arkitekt, med egen tegnestue.
   Partnerskabet startede i 2005 som B2B under Danida, er stadig under udvikling i INRET´s eget regi - et gensidigt frugtbart og indsigtsfuldt samarbejde.
 • NO2


  PROJEKTER


  indret
  1. indret

   SPACEPLAN

   Spaceplan

   INRET udarbejder spaceplaner som er et godt beslutningsgrundlag for virksomhedens ledelse, der står over for en forandring:


   • Virksomheden overvejer at flytte til nyt domicil
   • Virksomheden overvejer at optimere areal
   • Virksomheder ekspanderer eller mindskes
   • Virksomheden overvejer nye samarbejdsformer

   Spaceplaner er et af parametrene som i den indledende fase, er med til at konkretisere virksomhedens fremtidige behov.

  2. indret

   OMBYGNING

   Ombygning

   Erhverv

   INRET står for alle former for ombygninger indenfor bygningens eksisterende rammer.

   INRET udfører færdige projekter fra skitseforslag til detailprojektering, byggestyring, aflevering, indflytning og opfølgning.

   INRET indhenter alle nødvendige tilladelser fra de relevante offentlige myndigheder.

   INRET tilknytter i nødvendigt omfang eksterne tekniske rådgivere

  3. ERHVERVS INDRETNING

   Erhvervs indretning

   INRET's hovedspeciale er indretning. Dette omfatter alt fra et enkelt kontor til en totalindretning af hele virksomheden.

   INRET skaber funktionelle arbejdspladser, der tilgodeser den enkelte medarbejders behov.

   INRET rådgiver omkring de nyeste direktiver for skærmarbejde.

   INRET er en uvildig samarbejdspartner, der rådgiver udfra kundens ønsker og behov.

   INRET transformerer kundens ønsker og behov til smuk funktionel arkitektur og indretning, med en sammenhængende helhed og merværdi for kunden.

  4. inret

   FARVER & LYS

   Farver, Lys & Materialer

   INRET farvesætter ud fra NCS (Natural Colour System), som er et logisk opbygget farvesystem, der er baseret på menneskets farvesyn.

   INRET anvender farver og materialer til at give oplevelser, og stemninger.
   INRET arbejder bevidst med belysning som en del af indretningen, idet synsoplevelsen har stor betydning for medarbejderens velvære og arbejdsformåen.

   INRET arbejder bevidst med materialer for at skabe et godt akustisk arbejdsmiljø.
   INRET laver praktisk og energifornuftig belysningsplanlægning.

  5. inret

   INRET SPECIAL DESIGN

   Custommade design

   INRET designer specialinventar, som understreger den enkelte virksomheds profil.

   INRET har stor erfaring i design af receptionsskranker, da netop receptionsområdet med skranke, opholdsgrupper og udstillingsarealer er virksomhedens ansigt udadtil.

   INRET har ligeledes stor erfaring i design af f.eks. trapper, bænke, buffetborde og afrydningsvogne til kantiner.

   INRET mener, at et godt design styrker virksomhedens image overfor omverdenen.

  6. inret design

   PRIVAT INDRETNING & OMBYGNING

   Privat indretning & ombygning

   INRET står for ombygninger og tilbygninger af private boliger.

   INRET udfører færdige projekter fra skitseforslag til detailprojektering, myndighedsbehandling, byggestyring, aflevering, og opfølgning.

   INRET tilknytter i nødvendigt omfang eksterne tekniske rådgivere

   INRET har stor erfaring i at ombygge køkkener og toiletter så de opfylder nye krav til design og indretning.

  7. MØBEL POESI

   Møbel poesi

   Møbel digte

   Lis Gammelholm har skabt nogle præmierede og rosende omtalte møbeldigte.

   Små møbeldigte – skabt til glæde og med et lille smil på læben.

   "Kys frøen", "Den lille praktiske", "Skovtrolden", "Stjernen" ….

  8. inret

   INRET REFERENCER

   INRET projekter referencer i udvalg.

   1995-2024 • NO3


  PROCES


  inret
  1. indret

   DO IT er INRET´s udviklingsparadigme - med en helhedsorienteret tilgang til forandringsprocesser.

   DO IT henvender sig til virksomheder der står over for en forandring - på en af følgende områder: Domicilering, Organisation eller indføring af ny IT.
   Formålet er at øge mobiliteten, arbejdsglæden og produktiviteten i virksomheden.
   Målet er at gøre virksomheden/organisationen bedre og billigere.

   INRET indgår i projektledelsen og er med til at sikre en samlet og samtidig strategi for kontorområdet.

   DO IT paradigmet kan med fordel anvendes af virksomheder der står over for en af følgende forandringer:

   • Virksomheder ekspanderer eller mindskes
   • Flere virksomheder lægges sammen
   • Virksomheden ønsker at optimere areal
   • Virksomheden ønsker at flytte til nyt domicil eller ønsker at ændre image
   • Ændring af virksomhedskultur
   • Virksomheden indfører ny IT teknologi og kommunikationsformer • NO4


  KONTAKT


  1. INRET
   Thurøvej 11
   DK 2000 - Frederiksberg

   CVR: 25657624

   T: +45 33320319
   M: inret@inret.dk   Lis Gammelholm
   Direktør
   Cand.Arch. MAA
   T: +45 40552262
   M: lis@inret.dk

   Per Helmo
   Fotograf & New Media
   T: +45 26828266
   M: per@inret.dk

   Jacob Larsen
   Bogholder
   M: inret@inret.dk